Прогрес Ауто – Мултибренд сервис

Тим од професионалци посветени на давање премиум сервис за вашето возило

Зошто да не одберете нас, за вашето возило?

Модерна технологија, разновидност и флексибилност – вршиме сервисирање и дијагностика на сите видови возила. Постоиме 5 години и се докажавме како сервис кој работи посветено, навремено, прецизно. Млада компанија која се стреми кон постојан развој и модернизација.

Адреса

Бул. Кочо Рацин, бр 33, Скопје (Под Олимписки Базен)

Контакт информации

+389 71 765 444
+389 02 3227 744

Работно време

Пон.-Пет.: 08:00-16:00
Сабота: 09:00-14:00
Недела: Затворено

Сервисен центар

Што работиме?

Целосна дијагностика

Прогрес Ауто Консалтинг врши целосна дијагностика на сите брендови автомобили.

Рутински и итни сервиси

Нашиот тим од експерти ќе ви обезбеди премиум рутински сервис или итни поправки.

Чистење на филтри

Чистење на DPF филтри, филтри за воздух...

Нешто повеќе за нас

Професионален тим

Нашиот сервис располага со врвни професионалци кои се секогаш подготвени да одговорат на проблемите со кои се соочува Вашето возило.

Премиум опрема

Компјутери и најсовремени софтвери за целосна дијагностика и сервисирање на возила.

Брза и ефикасна работа

Ориентирани кон квалитет и брзина. Ова се должи на нашиот тим кој е стручен во својата област

Референтна листа

Располагаме со богата референтна листа на партнери со кои соработуваме на сите можни полиња.

 • Општина Велес
 • Општина Куманово
 • Општина Тетово
 • Општина Карпош
 • Општина Аеродром
 • Општина Гази Баба
 • Општина Јегуновце
 • Град Скопје
 • Министерство за здравство
 • Министерство за одбрана
 • Министерство за правда
 • Министерство за транспорт и врски
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Биро за судски вештачења
 • Биро за регионален развој
 • Агенција за администрација
 • Агенција за национална безбедност
 • Агенција за заштита на лични податоци
 • Агенција за разузнавање
 • Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој
 • Управа за финансиско разузнавање
 • Управа за финансиска полиција
 • Дирекција за безбедност на класифицирани информации
 • Дирекција за задолжителни рез. Нафта и нафтени деривати
 • Дирекција за заштита и спасување
 • Државен завод за ревизија
 • Државен завод за статистика
 • Државен санитарен и здравствен инспекторат
 • Државен инспекторат за земјоделство
 • ЈЗУ институт за трансфузиона медицина
 • ЈЗУ институт за медицина на трудот на РСМ
 • ЈЗУ здравствен дом Скопје
 • ЈЗУ здравствен дом Струга
 • ЈЗУ здравствен дом Штип
 • ЈЗУ универзитетска клиника за хирушки болести
 • ЈЗУ универзитетска клиника за детски болести
 • ЈЗУ универзитетска клиника за нефрологија
 • ЈЗУ општа болница Велес
 • ЈЗУ општа болница Куманово
 • ЈЗУ специјална болница Јасеново
 • ЈЗУ специјална болница за белодробни заболувања, ТБЦ – Лешок
 • Универзитет Гоце Делчев Штип
 • Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
 • ЈП паркови и зеленило
 • ЈП чистота и зеленило Куманово
 • ЈП водостопанство Лисиче Велес
 • ЈП ЖРСМ Инфраструктура
 • ЈП комунална хигиена Скопје
 • ЈП железници на РМ
 • ЈП Македонски шуми
 • ЈП чистота и зеленило Скопје
 • ООУ Шемшово
 • ООУ Александар Здравковски
 • ООУ Александар Здравковски Јегуновце
 • MРТВ
 • МЕПСО
 • ЖРСМ
 • Дрисла
 • Управен Суд
 • Претседател на РСМ
 • Централен регистар на РСМ
 • Царинска управа
 • Центар за управување со кризи
 • Секретаријат за европски прашања
 • Фонд за здравствено осигурување
 • Институт за медицина на трудот
 • АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост
 • АД за приредување на игри на среќа државна лотарија на РСМ
 • ЈКП Гази Баба 2007 Скопје
 • АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје
 • ДУЦОР „Партенија Зографски“ - Скопје
 • ООУ Александар Здравковски Јегуновце
 • Астибо Штип
 • Вера Циривири Трена - Штип
 • ЈУ меѓу општински центар за социјални работи Тетово
 • ЈУ завод за заштита и рехабилитација Бања Банско
 • ОЈУДГ Астибо Штип
 • ЈДГ 8 Март на Општина Кисела Вода
 • ТД Нафтовод ДООЕЛ Скопје
 • ХЕС „Црн Дрим“
 • Еите ЦО ДОО
 • ДТУ Селлопласт ДООЕЛ
 • ТДПТУ Римес МЦ ГРОУП ДОО
 • ДСТУ Нико Фон ДООЕЛ Скопје
 • Роте инженеринг ДООЕЛ Куманово
 • Св-вил-гент
 • ДТУ Киппер Маркет ДОО
 • ДПТУ СФЦ ДООЕЛ Скопје
 • Скајинвестмент груп ДОО експорт-импорт Скопје

Галерија

Контакт

Адреса

Бул. Кочо Рацин 33, Скопје Под Олимписки Базен

Телефон

+389 71 765 444
+389 02 3227 744

Се вчитува
Вашата порака е испратена. Ви благодариме!